Bestyrelsen

Lars Hebsgaard Iversen

FORMAND

Lotte Bille

DIRIGENT

Gitte Vogt

KASSERER

Marianne Nielsen

SEKRETÆR

Alice Jensen

NODER

Henning Nyvang

PLAKATER & BILLETTER

Nadia Fenn

SUPPLEANT, FACEBOOK

Charlotte Rosenkilde Hansen

SUPPLEANT, HJEMMESIDE