Medlemsinfo

Øveplan for efteråret 2022

Kære alle, der er kommet pris på denne sæson’s noder. Se mere i afsnittet “Kontingent og Noder” længere nede på denne side.

Torsdag d. 18. august kl. 19.00 – Grundtvigskirken – åben prøve

Torsdag d. 1. september kl. 19.00 – Grundtvigskirken – åben prøve

Torsdag d. 15. september kl. 19.00 – Grundtvigskirken

Torsdag d. 22. september kl. 19.00 – Grundtvigskirken

Lørdag d. 1. oktober kl. 13.00 – 17.00 – Lørdagsprøve i Grundtvigskirken

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00 – Grundtvigskirken

Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00 – Grundtvigskirken

Torsdag d. 3. november kl. 19.00 – Gjesing kirke!

Søndag d. 13. november (tidspunkt følger) – Efterårskoncert i Grundtvigskirken 

Beklædning til koncerter:
Kvinder: Sort fra top til tå inkl. sko, sorte strømper hvis i kjole.
Mænd: Sort fra top til tå inkl. sko, sorte skjorter, ingen slips.

Afbud meldes til Marianne Nielsen tlf.: 26 28 02 79
mail: mianiv@hotmail.dk

Forberedelse til korprøver

1. september: (Lotte og Birgit)
Te Deum. Takt 1 – 83 + takt 141-170. Tribulationes + de første 20 takter af Dextera me

15. september: (Birgit)
Te Deum takt 93 – 140 + Rheinberger nr.2: Dextera me + opsamling på “det gamle”

22.september: (Lotte)
Te Deum: takt 83 – 92 + Dextera me og “det gamle”

Lottes øvefiler

Efterår 2022

Franz Joseph Haydn, Te Deum n.2 i C

SOPRAN

ALT

TENOR

BAS

Rheinberger – 5 Hymnen opus 140

1: Tribulationes

SOPRAN

ALT

TENOR

BAS

2: Dextera Domini

SOPRAN

ALT

TENOR

BAS

3: Enripe me

SOPRAN

ALT

TENOR

BAS

Repertoire til efteråret

Rheinberger – 5 Hymnen opus 140

Rheinberger – 5 Hymnen opus 140

Nyt fra Kor72

 
 

Kære korsangere på Fyn og i Sydjylland samt tidligere stævnedeltagere

 

Vi vil gerne minde jer om at Kor72 har et rigtig godt jubilæumstilbud til jer:

 

Deltag i korstævnet Så syng da Danmark og få den nye Korbog til Højskolesangbogen med hjem til en helt særlig jubilæumspris på 150 kr. for medlemmer af Kor72 og 225 kr. for ikke-medlemmer (normalpris i almindelig handel kr. 369).

 

HVORNÅR: Det er lørdag d. 17. september kl. 10-17

 

HVOR: Det er i Odense

 

HVAD: Korsatser fra den spritnye højskole Korbog med 50 korsatser af de bedste fra Den Danske Sangskat, hvoraf 30 er nye arrangementer. Søren Birch vil indstudere flere af dem og vi afslutter dagen med fællessang

 

TILMELDING: klik her og tilmeld dig nu; sidste frist er på søndag d. 4. september.

 

TILMELD DIG SELV OG PRIK DINE KORVENNER, SÅ DE KOMMER MED.

 

På forhåbentlig gensyn

 

Kor72

 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie.

I er sikkert i fuld gang med korprøver rundt i landet. Det er vi også i Kor72, og jubilæumsfejringen fortsætter hele efterårssæsonen.

Efter flere korstævner, 3 store jubilæumsfejringer i foråret og det store familiesommerstævne i Tønder i sommerferien, er vi godt i gang.

Vi har startskud på korstævner igen i september og dér er Kor72 i et særligt gavehumør.

Korstævner i weekenden d. 16.-17. september: med Line Groth, Søren Birch og Alice Granum dykker ned i flere af de nye og inspirerende sange sat i korarrangementer fra den nye højskolekorbog og alle deltagere får korbogen med hjem. Tag korvennerne med. Tilmeldingsfristen nærmer sig: KLIK HER OG TILMELD JER NU

Allerede weekenden efter d. 24.-25.9. skal vi Norden rundt på 2 dage med selveste Stefan Parkman fra Sverige – et stævne med nordiske kor-perler gennem 50 år. Gå ikke glip af Stefans musikalske og inspirerende instruktion. TILMELD DIG LIGE HER OG NU – og senest d. 1.9.

D. 8.-9. oktober har vi inviteret Astrid Vang-Pedersen til at lave et nyt og inspirerende korstævne, Har du visor min vän: Korsange i traditionel vis akkompagneret af violin og nogle sange med enkle koregrafiske elementer, inspireret af folkedansens univers. Bryd komfortzonen og kom om bord – KLIK HER!

Resten af efteråret er fyldt med indbydende korstævner med bl.a. flot besøg fra England hele 2 gange:

Bob Chilcott i weekenden d. 28.-30. Oktober  i Aarhus: Tilmelding åben

 

John Rutter i november: Rutter Requiem i Grundtvigskirken. Tilmelding åben

Aarhus Jazz Orchestra og Oh Land i december: Tilmelding åbner i start september

DR synger julen ind: Tilmelding åbner i september

Vi synes det er et flot program og håber I er rigtig mange der vil være med til at fejre kormusikken og tilmelder jer de mange inspirerende instruktører fra ind- og udland

450 korsangere har allerede meldt sig til at synge med Jens Johansen og Mads Langer i Big Is Beautiful-projektet. Tilmeldingsfristen til dette stævne er lukket og der er overtegnet. Vi glæder os til at synge 2 koncerter i Musikhuset Aarhus for over 3.000 publikum i alt.

KLIK HER, LÆS OM HVERT ENKELT STÆVNE OG TILMELD DIG STRAKS

Og så skal vi da også gøre opmærksom på, at er man i Aarhus i Festugen – kan man nyde en bred vifte af korkoncerter under Kor72 og Syngs samarbejdsprojekt Stemmer Bygger Bro; KLIK HER og find alle projektets koncerter.

Vi ses og ønsker alle korene en god korstart.

Kor 72

 

Kontingent & noder

Kontingent for sæsonen 2022/23 er kr. 1400,-, for studerende gratis.
Kontingent for ét semester er kr. 900,-.

Betales til konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3445 kontonr. 4640138238

OBS: Anfør dit navn og skriv om det er betaling for “kontingent” eller “noder” i tekstfeltet!

Mobilpay er ikke muligt i øjeblikket.

Noder: Nodeansvarlig er Alice Jensen, mail alicekim@adr.dk

Noder udleveres ved første korprøve og betales på samme konto som kontingentet.

Pris for noder denne sæson:
kr. 165,-    HUSK at skrive navn på overførslen.

Korets Vedtægter & generalforsamling

I
Navn og formål

1) Korets navn er Esbjerg Koncertkor
2) Korets formål er at arbejde med og fremføre kormusik, der kræver et  
   kor bestående af øvede sangere.


II
Korets medlemmer

1) Som medlem af koret kan optages enhver som efter en stemmeprøve for
   dirigenten skønnes at havde de nødvendige musikalske forudsætninger. Efter
   det fyldte 65. år indstiller man sig til en orienterende stemmeprøve 1 gang
   årligt.
2) Korets medlemmer har mødepligt til prøverne og skal i tilfælde af forfald
   melde afbud efter de af koret fastsatte regler. Det er korrådets pligt at
   påpege et urimeligt antal forsømmelser.
3) Koret arbejder i 2 semestre, et efterårssemester og et forårssemester.
4) Korets medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af
   generalforsamlingen. Kontingentet består af et grundbeløb samt et beløb for
   hvert semester, man er aktiv.
5) Hvis man i et semester ønsker at være passivt medlem, eller ønsker man helt
   at udtræde af koret, skal dette i tide meddeles korrådet.III
Korets bestyrelse og dirigent

Bestyrelsen
1) Korrådet består af 5 medlemmer og dirigenten.
2) Korrådet har den administrative ledelse af koret – herunder ansvaret for
   korets økonomi og medlemstilgang.
3) Korrådet er beslutningsdygtigt, når 3 stemmeberettigede medlemmer er til
   stede. Korrpådet kan indkaldes til møde af formanden eller 2 af dets
   medlemmer i forening. Der føres korrådsprotokol.

Programmer
Korrådet er ansvarligt for udarbejdelse af repertoireforslag og koncertprogrammer.

Dirigenten
Dirigenten ansættes af koret og er født medlem af koret uden stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår det musikalske arbejde.

Valg af korråd
1) Generalforsamlingen vælger de 5 medlemmer af korrådet.
2) Valgperiolden er for alle korrådets medlemmer 2 år, således at der i lige år
   kan afgå 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
3) Der vælges 2 suppleanter. Korrådet konstituerer sig selv med formand,
   kasserer og sekretær.
4) Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisor-suppleant.


IV
Generalforsamlingen

1) Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes hvert år
   i 1. kvartal med flg. dagsorden:
   1. Valg af ordstyrer
   2. Formandens beretning
   3. Kassererens beretning
   4. Behandling af indkomne forslag
   5. De årlige valg
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Eventuelt
3) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til
   korrådet senest 8 dage før generalforsamlingen.
4) Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af:
   1. Korets dirigent
   2. Formanden
   3. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
   4. 1/3 af korets medlemmer
5) Beslutninger (herunder beslutninger om vedtægtsændringer) træffes ved
   almindeligt flertal og protokolleres.


V
Opløsning af koret

Korets opløsning skal afgøres på en generalforsamling, der indkaldes med 14 dages varsel.
Mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal stemme for korets opløsning, og generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af korets midler.
I tilfælde af begrundet fravær kan der stemmes skriftligt.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2012.

1. Valg af ordstyrer
Kurt blev foreslået og valgt

2. Formandens beretning
Lars Iversen fremlagde beretningen, og den blev godkendt.
Formandens beretning 2022.pdf

3. Kassererens beretning
Gitte Vogt fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.
regnskab 2021-2022.xlsx

4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag

5. De årlige valg
Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg i denne omgang.
Dette skyldtes at Generalforsamlingen 2021 var blevet udsat pga. covid-pandemien. Generalforsamlingen blev derfor afholdt som ekstraordinær forsamling et halvt år senere den 17. juni, samme år. Her ønskede 2 medlemmer grundet flytning fra byen at udtræde af bestyrelsen. Derudover ønskede formanden at stoppe sit virke i bestyrelse fra start af den nye sæson. Der måtte således uden for nummer afholdes valg til de ledige poster, for at sikre koret en fortsat velfungerende bestyrelse.
Denne rokade bevirkede, at der automatisk er sket en forrykkelse af de af korets vedtægter fremgående aftaler om, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode forskudt på ulige og lige årstal. Alle bestyrelsesmedlemmer er herefter på valg samtidigt.
Bestyrelsen vil på det førstkommende bestyrelsesmøde sikre, at vi snarest kan vende tilbage til det i vedtægterne aftalte.

Der skulle ved seneste generalforsamling dog stadig vælges en revisor samt en revisorrepræsentant for budgetåret.
Gitte Eriksen meldte sig til revisorposten, og hun blev valgt.
Kurt fortsætter som suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at det helårlige kontingent fra sæsonen 22/23 igen er 1.400 kr.

Forslaget blev godkendt.

7. Eventuelt

Referent:
Marianne Nielsen

Internt galleri